TPHCM: (+84)28.22.61.5566
Hà Nội:   (+84)24.62.67.2555
24/7: 1900.636.256

2015-2017.Bảo trì HT PCCC- Trung tâm Kiểm nghiệm Khí Thải GT Đường bộ – Bộ GT

2015-2017.Bảo trì HT PCCC- Trung tâm Kiểm nghiệm Khí Thải GT Đường bộ – Bộ GT

Hệ thống bao gồm 02 hệ thống chữa cháy độc lập là Hệ thống chữa cháy bằng khí FM200 và hệ thống chữa cháy bằng nước.

Với nơi toàn máy móc là Duy nhất và rất đắt tiền như ở Trung tâm kiểm định Khí thải Giao thông đường bộ – thuộc Bộ Giao thông thì việc đề phòng hỏa hoạn là bắt buộc, nhằm tránh sự cố đáng tiếc xảy ra mà phải mất rất nhiều tiền.

Với khu tập trung các máy móc kiểm định đắt tiền này, việc sử dùng FM200 làm hệ thống chữa cháy là điều kiện tiên quyết.

Chúng tôi là một trong những đơn vị có thể cung cấp, bảo trì và sửa chữa hệ thống chữa cháy bằng khí FM200 này.